Aby obchody XIX Kapituły Generalnej Misjonarzy Kombonianów oświetliły ich drogę w pokornej służbie misji Kościoła. Ciebie prosimy.