Aby podobnie jak Matka Boża, „Uzdrowienie Chorych”, narody połączyły siły, by odpowiedzieć na światowy kryzys humanitarny, pomagając przywrócić opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo i edukację dla zubożonych konfliktami i katastrofami. Ciebie prosimy.